Αξιολόγηση Καταγμάτων Σπονδυλικής Στήλης

 

Κατάγματα Σπονδυλικής Στήλης

  Χαρακτηριστικά

 • 55% στην ΑΜΣΣ, από 15% σε ΘΜΣΣ, ΟΜΣΣ, ΙΚΜΣΣ

 • 40% συνυπάρχουν κακώσεις σε άλλα όργανα

 • 40-50% νευρολογική βλάβη

 • 10% θνησιμότητα στην αρχική νοσηλεία

 • Ενδείξεις κάκωσης ΣΣ:

 • Άλγος, νευρολογικό έλλειμμα

 • Αδυναμία στοφής της κεφαλής πέραν των 45ο αμφοτερόπλευρα

 • Μηχανισμός κάκωση υψηλού κινδύνου (πτώση >3μ, ταχύτητα >56 km/h)

ΑΜΣΣ

Χαρακτηριστικά

Ινιακών Κονδύλων

Κατηγοριοποίηση κατά Anderson & Montesano:

I

 • Συντριπτικό (σταθερό εάν ο ετερόπλευρος είναι άθικτος)

 • Μηχανισμός: από εγκάρσια δύναμη

II

 • Κάταγμα κρανιακής βάσης με συμμετοχή των κονδύλων

 • Μηχανισμός: από άμεσο χτύπημα στο κρανίο

III

 • Αποσπαστικό κάταγμα (75%)
  (μπορεί να υπάρχει ινιακο-αυχενική αστάθεια)

 • Μηχανισμός: από ισχυρή κάμψη και στροφή

Αυχενικό

 • 10% των ασθενών σε κωματώδη κατάσταση

 • 50% Α6-Α6, 40% Α2, 10% Α1

 • Παθολογική κίνηση των σπονδύλων ή οστικών τμημάτων

 • ± κάκωση νωτιαίου μυελού, με απώλεια αισθητικότητας, παράλυση ή θάνατο

Jefferson

 • Κάταγμα του Α1 σε 2, 3 ή 4 τμήματα, με συμμετοχή πρόσθιου και οπίσθιου τόξου

 • Μηχανισμός: Συμπίεση του Α1 ή υπερέκταση του λαιμού

 • Στη διαστοματική α.α. ασύμμετρη απεικόνιση των πλάγιων ογκωμάτων του Α1 από την οδοντοειδή απόφυση και εφίππευση του Α2. Εαν η απρεκτόπιση είναι συνολικά >7χιλ συνυπάρχει κάκωση του εγκάρσιου συνδέσμου.

Οδόντα Α2

I

 • Αποσπαστικό κάταγμα άκρης (άνω)

II

 • Εγκάρσιο κάταγμα βάσης οδόντα (βάσης)

III

 • Κάταγμα οδόντα που επεκτείνεται στο σώμα του Α2

Hangman’s

 • Κάταγμα των ισθμών του Α2 (κάταγμα απαγχονισμένων)

 • Μηχανισμός: βίαιη υπερέκταση με διάσταση του αυχένα ή αξονική φόρτιση με βίαιη κάμψη

 • Σημείο: Horner (συστολή ετερόπλευρης κόρης, εξαιτίας απώλειας της συμπαθητικής νεύρωσης)

I

 • Χωρίς γωνίωση, πρόσθια παρεκτόπιση < 3χιλ, σταθερή βλάβη

II

 • Γωνίωση του Α2, πρόσθια παρεκτόπιση > 3χιλ, πρόσθιος επιμήκης σύνδεσμός ακέραιος

III

 • Γωνίωση με μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη παρεκτόπιση, ετερόπλευρο ή αμφοτερόπλευρο εξάρθρημα των Α2-Α3 αποφυσιακών αρθρώσεων, ασταθής βλάβη

  Teardrop    

 • Κάταγμα σαν "σταγόνα"

 • Αποσπαστικό κάταγμα του πρόσθιου κάτω χείλους του Α2 (Σπάνια σε άλλους αυχενικούς σπονδύλους)

 • Μηχανισμός: υπερέκταση από άμεση πλήξη στο πρόσωπο ή τη γνάθο

HyperFlexion teardrop

 • Ρήξη των οπίσθιων συνδέσμων (εκρηκτικό κάταγμα)

 • Πρόσθια συμπίεση σπονδυλικών σωμάτων, με γωνίωση & παρεκτόπιση

 • Μηχανισμός: Σημαντική κάμψη

 • Επιπλοκές: συχνά κάκωση του νωτιαίου μυελού

Υπερκάμψη-στροφή

 • Περιστροφικό εξάρθρημα των σπονδυλικών σωμάτων και κάκωση των οπίσθιων στοιχείων της ΑΜΣΣ

Υπερέκταση

 • Κάταγμα των τόξων, από έντονη υπερέκταση του κεφαλιού

Υπερέκταση-στροφή

 • Μονόπλευρο κάταγμα απόφυσης ή τόξου, με ρήξη συνδέσμων (μονόπλευρο κάταγμα οπίσθιων στοιχείων)

Πλάγια κάμψη

 • Κάταγμα αρθρικών αποφύσεων, με συμμετοχή των εγκάρσιων αποφύσεων και σπονδυλικών σωμάτων

Clay-shoveler

 • Κάταγμα ακανθωδών αποφύσεων (συνήθως των Α6-7)

 • Αποτελεί σταθερό κάταγμα

 • Μηχανισμός: γρήγορη ανύψωση βάρους με τα άνω άκρα σε έκταση

  SCIWORA

 • Spinal Cord Injury Without Radiologic Abnormalities

 • Κάκωση του νωτιαίου μυελού χωρίς οστική αλλοίωση: σε παιδιά και ενήλικες με εκφυλιστικές αλλοιώσεις που προκαλούν στένωση του νωτιαίου σωλήνα 

Θ-ΟΣΣ

Χαρακτηριστικά

Θ-ΟΜΣΣ

 • 40-50% νευρολογικά συμπτώματα

 • 90% μεταξύ Θ11-Ο4

 • Η σταθερότητα εξαρτάται από τον αριθμό των στηλών που συμμετέχουν

 • Σταθερά: όταν συμμετέχουν 1 ή 2 στήλες

  • Πρόσθια στήλη: συμπιεστικό κάταγμα

  • Πρόσθια και μέση στήλη: τα περισσότερα Burst κατάγματα

  • Μέση και οπίσθια στήλη: Chance κατάγματα

 • Ασταθή: όταν συμμετέχουν 3 στήλες

  • Μερικά Burst & Chance κατάγματα

  • Όλα τα παρεκτοπισμένα κατάγματα

Burst

 • Συντριπτικό κάταγμα σπονδυλικού σώματος, (εκρηκτικό) με διασκορπισμό των οστικών τμημάτων στους πέριξ ιστούς και νωτιαίο σωλήνα

 • Συνοδεύεται με κάκωση του νωτιαίου μυελού

 • Μηχανισμός: ισχυρή εγκάρσια δύναμη στους σπονδύλους (συνήθως από τροχαίο)

Συμπιεστικό

 • Συντριβή σπονδύλου με μείωση του ύψους

 • Πρόσθια ή πλάγια συμπίεση

 • Σφηνοειδούς τύπου

Σφηνοειδές

(Wedge)

 • Μείωση σπονδυλικού ύψους (μεγαλύτερη στο πρόσθιο σώμα και λιγότερη στο οπίσθιο, με ανέπαφα τα τόξα)

 • Ελέγχεται σε πλάγια α/α

Chance

 • Συμπιεστική κάκωση πρόσθιου τμήματος σώματος, εγκάρσιο κάταγμα οπίσθιου σώματος, τόξων και κάκωση των συνδέσμων
  (συχνότερα σε θωρακο-οσφυϊκή συμβολή Θ12 - Ο2)

 • Συνοδεύεται από ενδοκοιλικές κακώσεις (παγκρέατος, δωδεκαδακτύλου, μεσεντερίου)

 • Μηχανισμός: Βίαιη κάμψη (από ζώνη αυτοκινήτου)

 • Κατηγορίες:

  • Οστική κάκωση:

   • Σπονδυλικού σώματος

   • Οπίσθιων στοιχείων: τόξων, εγκάρσιων & ακανθωδών αποφύσεων

  • Συνδεσμική κάκωση:

   • Μεσοσπονδύλιων δίσκων

   • Ρήξη μεσοακανθωδών συνδέσμων

   • Εξάρθρημα

  • Οστεο-συνδεσμική κάκωση:

   • Ποικίλος συνδυασμός των ανωτέρο

Δακτυλιοειδής Απόφυση

 • Αποσπαστικό κάταγμα δακτυλιοειδούς απόφυσης

 • Η δακτυλιοειδής απόφυση δημιουργείται κατά την σπονδυλική εξέλιξη, και απεικονίζεται σαν οστικό τεμάχιο στις γωνίες του σπονδυλικού σώματος, όπου με τον οποίο συνδέεται με λεπτό χόνδρο

 • Είναι ευαίσθητο σημείο μέχρι να ολοκληρωθεί η οστεοποίηση των σπονδυλικών επιφανειών, η οποία ξεκινά στα 7-9 χρόνια και τελειώνει στα 18-20 χρόνια

 • Αποτελεί οστικό ή χόρδρινο τεμάχιο με ή χωρίς υλικό δίσκου

I

 • Αποσπαστικό οπίσθιου σπονδυλικού χείλους (πιο συχνό)

II

 • Κεντρικό φλοιώδες ή σπογγώδους σπονδύλου

III

 • Πλάγιου χείλους σπονδύλου

IV

 • Σε ολόκληρη την οπίσθια επιφάνεια σπονδύλου

Ιερό

Χαρακτηριστικά

Ιερού

 • Οριζόντιο, κάθετο, λοξό και μπορεί να διασχίζει τις τοξοειδείς γραμμές

Κατηγοριοποίηση κατά Denis: (με βάση 3 ζώνες συμμετοχής):

I

 • Έξω των τρημάτων (50%)

 • Συνήθως παγίδευση της Ο5 νευρικής ρίζας

II

 • Δια μέσου των τρημάτων (34%)

 • Συνήθως παγίδευση της Ο5 νευρικής ρίζας

III

 • Δια μέσου του σπονδυλικού σωλήνα (16%)

 • Σχετίζεται με εντερική, ουροδόχου κύστεως και σεξουαλική δυσλειτουργία

Ανεπάρκεια ιερής πτέρυγας

 • Αφορά τη μια ή και τις δυο πτέρυγες του ιερού

 • Δεν περνάει τη μέση γραμμή

 • Κάθετου προσανατολισμού με οστικό οίδημα, πλησίον των ιερολαγόνιων αρθρώσεων και με σκληρωτικές ταινίες παράλληλες στις αρθρώσεις