Αξιολόγηση Καταγμάτων Ποδιού

 

Κατάγματα

Χαρακτηριστικά

Κνημιαίου πλατώ

Κατηγοριοποίηση κατά Schatzker:

I

 • Διαχωριστικό κάταγμα έξω ΚΠ, χωρίς καθίζηση (depression)
 • Συνήθως νεαροί ασθενείς

II

 • Πτώση διαχωριστικού κατάγματος έξω ΚΠ
 • Μεγαλύτεροι ασθενείς με οστεοπόρωση

III

 • Πτώση έξω ΚΠ, χωρίς διαχωρισμό

IV

 • Διαχωριστικό κάταγμα έσω ΚΠ, με ή χωρίς καθίζηση

V

 • Διαχωριστικά κατάγματα έσω & έξω ΚΠ

VI

 • Απόσπαση κνημιαίου πλατώ, από ισχυρή δύναμη στον επιμήκη άξονα

Bumper

(Fender)

 • Κάταγμα έξω κνημιαίου πλατώ
 • ± κάταγμα λαιμού περόνης, κάκωση έσω πλάγιου και χιαστών συνδέσμων
 • Μηχανισμός: Κάκωση valgus (προς τα έσω), συνήθως από πλάγια σύγκρουση σε τροχαίο

Segond

 • Αποσπαστικό κάταγμα του έξω κνημιαίου πλατώ
 • ± κάκωση έσω μηνίσκου, ρήξη πρόσθιου χιαστού και έξω πλάγιου συνδέσμου
 • Μηχανισμός: Από κάκωση varus, με έσω στροφή κνήμης

Αντίστροφο Segond

 • Αποσπαστικό κάταγμα του έσω κνημιαίου πλατώ
 • ± κάκωση έξω μηνίσκου
 • Μηχανισμός: Από κάκωση valgus, με έξω στροφή κνήμης

Pilon

 • Κάταγμα περιφερικής κνήμης με ενδο-αρθρική επέκταση

Tillaux

 • Έξω χείλος περιφερικής κνήμης που επεκτείνεται στην άπω αρθρική επιφάνεια

Juvenile Tillaux

 • Salter-Harris τύπου III, περιφερικού συζευκτικού χόνδρου

Triplanar

 • Salter-Harris τύπου IV, έξω επίφυση περιφερικής κνήμης
 • Εγκάρσιο, οβελιαίο και στεφανιαίο τμήμα

Maisonneuve

 • Κάταγμα  κεντρικής και μέσης περόνης
 • Ρήξη κνημο-περονιαίων και μεσόστεων συνδέσμων

Dupuytren

 • Κάταγμα περόνης 2 – 7 εκ πλησίον της άπω κνημο-περονιαίας άρθρωσης

Pott’s

 • Κάταγμα έσω και έξω σφυρού
 • ± κάταγμα περιφερικής περόνης και πρόσθια μετατόπιση κνήμης
 • Μηχανισμός: απαγωγή με έξω στροφή

Trimalleolar (Διασφυριαίο)

 • Αφορά τον έξω, έσω σφυρό και οπίσθιου έσω σφυρού (οπίσθια επιφάνεια της κνήμης που συμμετέχει στην άρθρωση του αστραγάλου)