Αξιολόγηση Καταγμάτων Άκρου Ποδός

 

Κατάγματα

Χαρακτηριστικά

Αστραγάλου

 • Κεφαλής, αυχένα, σώματος, έξω & οπίσθιας απόφυσης

Κατηγοριοποίηση κατά Hawkins: ( κάταγμα αυχένα)

I

 • Χωρίς παρεκτόπιση του αστραγάλου (11-21%)

II

 • Εξάρθρωση / παρεκτόπιση αστραγάλου, ανέπαφη η υποαστραγαλιαία άρθρωση (40-42%)

III

 • Μετατόπιση σώματος αστραγάλου, με εξάρθρημα ΠΚΜ (23-47%)

IV

 • Επιπλέον εξάρθρημα της αστραγαλο-σκαφοειδούς άρθρωσης

Πτέρνας

(Lover’s ή

 Don Juan)

 • Έλεγχος της γωνίας του Bohler σε απλή α/α. Εάν είναι <20ο υποδεικνύει συμπιεστικό κάταγμα πτέρνας
 • Μηχανισμός: πτώση από ύψος

Κατηγοριοποίηση κατά Rowe:

I

 • Κάταγμα της τραχείας (κύρτωμα πτέρνας), πρόσθιας απόφυσης, υπέρεισμα πτέρνας (sustentaculum tali) (21%)

II

 • Αιχμηρό και αποσπαστικό κάταγμα στην κατάφυση του αχίλλειου τένοντα (3,8%)

III

 • Λοξό κάταγμα, χωρίς υπο-αστραγαλιαίας συμμετοχής (19,5%)

IV

 • Κάταγμα υποαστραγαλιαίας άρθρωσης (24,7%)

V

 • Κεντρική καθίζηση ± σύνθλιψη (31%)

Σκαφοειδούς

 • Οριζόντιο, συντριπτικό, αποσπαστικό, παρεκτοπισμένο

 Κατηγοριοποίηση καταγμάτων σώματος:

I

 • Εγκάρσιο και με ραχιαίο τεμάχιο (< 50% του σώματος)

II

 • Εγκάρσιο από ραχιαία-έξω προς πελματιαία-έσω
  (μεγάλο κομμάτι ραχιαίο-έσω, μικρό πελματιαίο-έξω)

III

 • Κεντρική ή πλάγια σύνθλιψη (μεγάλο κομμάτι - έσω)

Κυβοειδούς

 • Σχετίζονται με ταρσο-μετατάρσιες παρεκτοπίσεις

Σφηνοειδών

 • Σχετίζεται με κατάγματα πτέρνας, σκαφοειδούς, 5ου μεταταρσίου

Μεταταρσίων

 • Κεφαλής - ± γωνίωση ή στρέψη
 • Αυχένα - ± πελματιαία και έξω παρεκτόπιση
 • Διάφυσης – λοξό, εγκάρσιο, σπειροειδές, συντριπτικό
 • Βάσης - Lisfranc

Lisfranc

 • Κάταγμα κεντρικού 1/3 (βάση) μεταταρσίων με παρεκτόπιση

I

 • Και τα 5 μετατάρσια είναι παρεκτοπισμένα προς την ίδια κατεύθυνση (Homolateral)
  (Έξω μετατόπιση υποδεικνύει και κάταγμα κυβοειδούς)

II

 • Έσω παρεκτόπιση 1ου  ή 2ου μεταταρσίου (μεμονωμένο)

III

 • Οβελιαία ή στεφανιαία μετατόπιση μεταταρσίων (απόκλιση) (περιλαμβάνει κάταγμα σφηνοειδών και σκαφοειδούς)

March

(fatigue, stress)

 • Κάταγμα περιφερικού 1/3 των μεταταρσίων (συνήθως 2-3ο )
 • Μηχανισμός: επαναλαμβανόμενη πίεση και ορθοστασία (στρατιώτες, κόπωση εργασίας)

5ου μεταταρσίου

 • Κάταγμα 5ου μεταταρσίου

Κατηγοριοποίηση κατά Stewart:

I

 • Jones

II

 • Ενδο-αρθρικό

III

 • Αποσπαστικό

IV

 • Συντριπτικό ενδο-αρθρικό

V

 • Απόφυση

Jones

 • Κάταγμα 5ου μεταταρσίου
 • Μεσο-μετατάρσια παρεκτόπιση

Pseudo-Jones

 • Κάταγμα 5ου μεταταρσίου
 • Όταν το κάταγμα παρεκτοπίζεται προς την ταρσο-μετατάρσια άρθρωση
 • Μηχανισμός: Αποσπαστικό από έλξη του βραχύ περονιαίου

Dancer’s

 • Αποσπαστικό κάταγμα 5ου μεταταρσίου
 • Μηχανισμός: από έλξη δυο μύες που υπάρχουν στο οστό