Αξιολόγηση Καταγμάτων Μηριαίου

 

Κατάγματα

Χαρακτηριστικά

Κεφαλικό

 • Κάταγμα μηριαίας κεφαλής με συνοδό εξάρθρημα ισχίου

 Κατηγοριοποίηση κατά Pipkin:

I

 • Κάταγμα κάτω από τον κεντρικό βόθρο της μηριαίας κεφαλής
 • Ρήξη στρογγύλου συνδέσμου

II

 • Κάταγμα άνω του κεντρικού βόθρου της μηριαίας κεφαλής
 • Ανέπαφος στρογγύλος σύνδεσμος, που παραμένει συνδεδεμένος στο οστικό τεμάχιο

III

 • Κάταγμα κεφαλής τύπου I ή II, και μηριαίου αυχένα

IV

 • Κάταγμα κεφαλής τύπου I ή II, και άνω-οπίσθιας κοτύλης

Αυχένα

 • Υποκεφαλικό ή ενδοκαψικό, μεταξύ κεφαλής και μείζων τροχαντήρα
 • Επιπλοκή η ισχαιμική νέκρωση

 Κατηγοριοποίηση κατά Garden:

I

 • Ατελές ή ενσφηνομένο, σταθερό (γωνίωση προς τα έσω-valgus)

II

 • Πλήρες, χωρίς μετατόπιση

III

 • Πλήρες, με μερική παρεκτόπιση (προς τα έξω-varus) με επαφή των δυο τμημάτων

IV

 • Πλήρης παρεκτόπιση χωρίς επαφή των δυο τμημάτων

 Κατηγοριοποίηση κατά Pauwels:  (με βάση τη γωνία κατάγματος)

I

 • 0-30ο, Γωνία γραμμής κατάγματος με οριζόντιο επίπεδο

II

 • 30-70ο, Γωνία γραμμής κατάγματος με οριζόντιο επίπεδο

III

 • > 70ο, Γωνία γραμμής κατάγματος με οριζόντιο επίπεδο

Διατροχαντήριο

 • Μεταξύ μείζων και ελάσσων τροχαντήρα

Υποτροχαντήριο

 • Κάταγμα διάφυσης κάτω από τον ελάσσων τροχαντήρα