Αξιολόγηση Καταγμάτων Αντιβραχίου

 

Κατάγματα

Χαρακτηριστικά

Κορωνοειδής απόφυση

I

 • Κάταγμα άκρης (Tip)

II

 • Αφορά < 50% της απόφυσης

III

 • Αφορά < 50% της απόφυσης

Ωλέκρανο

Κατηγοριοποίηση κατά Colton:

I

 • Σταθερό, χωρίς παρεκτόπιση (< 2 χιλ)

II

 • Με παρεκτόπιση
 • Α- Αποκοπή, Β- Εγκάρσιο, C- Συντριπτικό, D-Διασκορπισμένο

Hume

 • Κάταγμα ολέκρανου
 • Πρόσθιο εξάρθρημα κεφαλής κερκίδας
 • Μηχανισμός: στα παιδιά με βαριά πτώση πάνω στο χέρι τους, ή σε υπερέκταση (κάταγμα ωλέκρανου) και πρηνισμό (εξάρθρημα κερκιδικής κεφαλής)

Monteggia

 • Κάταγμα κεντρικού 1/3 ωλένης
 • Εξάρθρημα κεφαλής κερκίδας
 • Μηχανισμός: πτώση με τεντωμένο χέρι σε υπερ-πρηνισμό, ή άμεση κάκωση στον οπίσθιο άνω πήχη
 • Τύποι: 4 κατά Bado

I

 • Επεκτατικός τύπος – 60%
 • Πρόσθια γωνίωση ωλένης
 • Πρόσθιο εξάρθρημα κεφαλής κερκίδας

II

 • Τύπος κάμψης – 15%
 • Οπίσθια γωνίωση ωλένης
 • Οπίσθιο εξάρθρημα κεφαλής κερκίδας

III

 • Πλάγιος τύπος – 20%
 • Πλάγια γωνίωση ωλένης (προς τα έξω)
 • Έξω εξάρθρημα κεφαλής κερκίδας

IV

 • Μικτός τύπος – 5%
 • Κάταγμα ωλένης και κερκίδας
 • Εξάρθρημα κεφαλής κερκίδας,συνήθως πρόσθια

Κερκιδικής κεφαλής

Κατηγοριοποίηση κατά Mason:

I

 • Μετατόπιση < 2 χιλ

II

 • Μετατόπιση > 2 χιλ

III

 • Συντριπτικό

IV

 • Συντριπτικό με παρεκτόπιση

Galeazzi

 • Κάταγμα μέσου ή περιφερικού 1/3 κερκίδας
 • Εξάρθρωση άπω κερκιδο-ωλένιας άρθρωσης
 • Μηχανισμός: πτώση με χέρι σε υπερ-πρηνισμό

Colles

(Chauffeur’s)

 • Κάταγμα περιφερικής κερκίδας ± συμμετοχή ωλένης
 • Οπίσθια (ραχιαία) μετατόπιση άπω κερκιδικού τμήματος
 • Συνήθως 2,5 εκ από την κερκιδο-καρπική άρθρωση
 • Μηχανισμός: πτώση με άκρα χείρα σε έκταση

Smith’s

 • Γνωστό και ως αντίστροφο κάταγμα Colles
 • Κάταγμα περιφερικής κερκίδας
 • Πρόσθια (παλαμιαία) μετατόπιση άπω κερκιδικού τμήματος
 • Μηχανισμός: άμεση κάκωση ραχιαίας επιφάνειας πήχη ή πτώση με άκρα χείρα σε κάμψη

Barton’s

 • Κάταγμα περιφερικής κερκίδας
 • Εξάρθρημα κερκιδο-καρπιαίας άρθρωσης
 • Τύποι: Παλαμιαίος και Ραχιαίος
 • Μηχανισμός: πτώση με τον καρπό σε έκταση και πρηνισμό