Αξιολόγηση Καταγμάτων Άκρας Χειρός

 

Κατάγματα

Χαρακτηριστικά

Σκαφοειδές

  • Συχνή επιπλοκή η ισχαιμική νέκρωση

Αγκιστροειδές

  • ± κάκωση ωλένιου νεύρου

Rolando

  • Ενδο-αρθρικό συντριπτικό κάταγμα βάσης 1ου μετακαρπίου σε 3 κομμάτια, σχήματος T ή Y

Bennett’s

  • Ενδο-αρθρικό κάταγμα βάσης 1ου μετακαρπίου, που επεκτείνεται στην καρπο-μετακάρπια άρθρωση

  • Μερική εξάρθρωση της καρπο-μετακάρπιας άρθρωσης

  • Μηχανισμός: Εγκάρσια δύναμη σε μερική κάμψη του μετακαρπίου (γροθιά σε σκληρή επιφάνεια)

Boxer’s

(Brawler’s)

  • Κατάγματα στον αυχένα των μετακαρπίων (5ο πιο συχνά)

  • Μηχανισμός: κακώσεις σε μποξέρ

Baseball  

finger

  •  Αποσπαστικό κάταγμα εγγύς φάλαγγας