Αξιολόγηση Καταγμάτων Ωμοπλάτης

 

Κατάγματα

Χαρακτηριστικά

Ωμοπλάτης

  • Αναλογούν στο 1% όλων των καταγμάτων, και στο 5% των καταγμάτων του ώμου
  • 50% - σώμα και άκανθα, 25% - αυχένα, 10% - ωμογλήνης
  • 8% - ακρώμιο, 7% - κορακοειδής απόφυση

Ωμογλήνης

 Κατηγοριοποίηση κατά Goss:

Ia

•Κάταγμα πρόσθιου χείλους

Ib

•Κάταγμα οπίσθιου χείλους

II

•Γραμμή κατάγματος από τον ωμογλήνιο βόθρο στην έξω πλάγιο χείλος της ωμοπλάτης

III

•Γραμμή κατάγματος από τον ωμογλήνιο βόθρο στο άνω χείλος της ωμοπλάτης

IV

•Γραμμή κατάγματος από τον ωμογλήνιο βόθρο στο έσω πλάγιο της ωμοπλάτης

Va

•Συνδυασμός τύπων II και IV

Vb

•Συνδυασμός τύπων III και IV

Vc

•Συνδυασμός τύπων II, III, και IV

VI

•Συντριπτικό κάταγμα

Αυχένα

 Κατηγοριοποίηση κατά Goss:

I

  • Περιλαμβάνει τα λίγο παρεκτοπισμένα κατάγματα

II

  • Περιλαμβάνει τα πολύ παρεκτοπισμένα κατάγματα 
  • Παρεκτόπιση ≥ 1εκ ή γωνίωση 40°