Όγκοι Περιφερικών Νεύρων

 

 Καλοήθεις

 

 

Νευριλείμωμα (σβάννωμα)

 • 20-50 ετών

 • 5% των καλοήθων νεοπλασμάτων των μαλακών μορίων

 • Εντόπιση:

  • Κεφαλή, τράχηλο, κύρια νευρικά στελέχη της καμπτικής επιφάνειας των άνω και κάτω άκρων

 • Εικόνα:

  • Περιβάλλεται από κάψα και εναλλαγή περιοχών Antoni A (κυτταροβριθείς)  και Antoni B (χαλαρό μυξώδες υλικό)

  • Διόγκωση, άλγος

  • Διχαλωτή ή δίλοβη απεικόνιση εαν βρίσκεται σε διχασμό νεύρου

  • Έκκεντρη ανάπτυξη

  • Ομοιογενές ή ανομοιογενές με βάση την κυστική εκφύλιση, αιμορραγία ή επασβεστώσεις.

  • Μικροί: ομοιογενής εμπλουτισμός

  • Μεγάλοι: ανομοιογενής εμπλουτισμός

 • Πρόγνωση:

  • Σπάνια εξαλλαγή

  • Υποτροπή σε ατελή χειρουργική αφαίρεση

Νευρίνωμα

 • 20-30 ετών

 • 5% των καλοήθων νεοπλασμάτων των μαλακών μορίων

 • Μορφές:

  • Εντοπισμένη

  • Διάχυτη

  • Πλεγματοειδή

 • Εντόπιση:

  • Μονήρη: επιπολής όγκοι του δέρματος ή υποδερματικοί

  • Πλεγματοειδή: συνοδεύουν τη Νευροϊνωμάτωση τύπου I (NF-1)  και προσβάλουν οποιδήποτε νευρικό κλάδο

 • Εικόνα:

  • Σπάνια περιβάλλεται από κάψα

  • Μονήρες:

   • Ατρακτοειδής ή ωοειδής μάζα με συνοδό εισερχόμενο ή εξερχόμενο νεύρο

   • Σημείο «στόχου» (target sign): κεντρική περιοχή χαμηλου σήματος (ινο-κολλαγόνο) που περιβάλλεται από δακτύλιο υψηλού σήματος (μυξωματώδης ιστός)

   • Μυϊκή ατροφία στην κατανομή του νεύρου

  • Διάχυτη:

   • Υποδόρια μάζα ασαφών ορίων κατά μήκος των διαφραγματίων του συνδετικού ιστού

  • Πλεγματοειδή:

   • Συρρέουσες πολυλοβωτές μάζες, με σημείο στόχου.

   • Κομβολογιοειδή απεικόνιση (προσβολή κύριου νευρικού στελέχους και των κλάδων του).

 • Πρόγνωση:

  • Μπορεί να υποστούν κακοήθη εξαλλαγή (κυρίως τα πλεγματοειδή)

  • Συχνή υποτροπή μετά από χειρουργική αφαίρεση