Όγκοι Λιπώδους Ιστού

 

 Καλοήθεις

Λίπωμα

 • 40-60 ετών

 • Μπορεί να περιέχει:

  • Ινώδη ιστό (ινολίπωμα)

  • Μυϊκές ίνες (μυολίπωμα)

  • Χόνδρο (χονδρολίπωμα)

 • Εντόπιση:

  • Υποδόρια ή επιπολής

  • Εν τω βάθει (ενδομυϊκό λίπωμα, περινευρικό λίπωμα, στον αρθρικό υμένα)

 • Εικόνα:

  • Ανώδυνη, αργά αναπτυσσόμενη μάζα

  • Ομοιογενής

  • Μπορεί να περιέχει λεπτά διαφραγμάτια

  • Χωρίς σκιαγραφική ενίσχυση

 • Πρόγνωση:

  • <5% υποτροπή μετά από χειρουργική αφαίρεση

 Κακοήθεις

Λιποσάρκωμα

 • 40-60 ετών

 • Ταξινόμηση:

  • Καλώς διαφοροποιημένο

  • Μυξοειδές/στρογγυλοκυτταρικό

  • Αδιαφοροποίητο

  • Πλειόμορφο

 • Εντόπιση:

  • Άκρα, οπισθοπεριτόναιο

 • Εικόνα:

  • Καλώς διαφοροποιημένο: μεγάλη αναλογία λίπους, διαφραγμάτια παχυσμένα και οζόμορφα, σκιαγραφική ενίσχυση διαφραγματίων.

  • Μυξοειδή: >50% λίπος, ετερογενής εμπλουτισμός (εμπλουτιζόμενα τμήματα), πιθανή απεικόνιση σαν κυστικές μάζες.

  • Πλειόμορφο: ετερογενές σήμα, με περιοχές νέκρωσης ή αιμορραγίας και ανομοιογενή εμπλουτισμό

 • Πρόγνωση:

  • Συχνή υποτροπή λόγω ατελούς χειρουργικής αφαίρεσης