Ινοϊστιοκυτταρικοί Όγκοι

 

 Κακοήθεις

Κακόηθες ινώδες ιστιοκύτωμα

 • 50-70 ετών

 • 24.1% των κακοήθων όγκων των μαλακών μορίων

 • το πιο συχνό σάρκωμα

 • Μορφές:

  • 50-60% Πλειόμορφος τύπος

  • 25% Μυξοειδή

  • Γιγαντοκυτταρικός

  • Φλεγμονώδης

 • Εντόπιση:

  • 1/4 στα άκρα: 50% στα κάτω, κυρίως στο μηρό, άνω άκρα, οπισθοπεριτόναιο

  • 2/3 στους σκελετικούς μύες

  • <10% υποδόροια

 • Εικόνα:

  • Ανώδυνη διόγκωση στα άκρα

  • Επασβεστώσεις 5-10%

  • Διάβρωση του παρακείμενου οστού

  • Μεταστάσεις: ήπαρ, πνεύμονα, λεμφαδένες

  • Μάζα με ασαφή όρια

  • Έντονος και ανομοιογενής εμπλουτισμός