Αγγειακοί Όγκοι

 

 Καλοήθεις

Αιμαγγείωμα

 • Αμαρτωματώδης αλλοίωση που αποτελείται από αγγειακά κανάλια περιβαλλόμενα από λίπος

 • Εντόπιση:

  • Σπονδυλικά σώματα

 • Εικόνα:

  • Οστεολυτική, καλά περιγεγραμμένη

  • Επίταση των κάθετων δοκίδων

  • Περιεχόμενο - λιπώδης ιστός

Επιθηλιοειδές αιμαγγείωμα

 Κακοήθεις

Αγγειοσάρκωμα

 • Επίβίωση30-50% 5/ετή