Όγκοι Οστικού Μυελού

 

 Κακοήθεις

Σάρκωμα Ewing

 • Χαμηλής διαφοροποίησης

 • 10% των πρωτοπαθών οστικών νεοπλασιών

 • 4-25 ετών

 • Εντόπιση:

  • Διαφύσεις μακρών οστών, λεκάνη, ΣΣ

 • Εικόνα:

  • Ασαφών ορίων οστεολυτική βλάβη

  • Διαβρωτικό πρότυπο οστικής καταστροφής

  • Περιοστική αντίδραση σαν “φλοιό κραμμυδιού” ή “ακτίνων ήλιου”

  • Συνοδός μάζα μαλακών μορίων

  • Ανομοιογενής εμπλουτισμός

 • Πρόγνωση:

  • 50% 5/ετής επιβίωση

  • 15-30% μεταστάσεις (πνεύμονες, οστά) κατά τη διάγνωση