Λοιμώξεις Μυοσκελετικού

 

 Οστεομυελίτιδα

 • Οξεία: έως 2 εβδομάδες από την αρχική προσβολή (συνδυασμός με σηπτική αρθρίτιδα)

  • Μηχανισμός:

   • αιματογενής διασπορά

   • κατά συνέχεια ιστού

   • ιατρογενής

  • Εικόνα:

   • εκτεταμένη φλεγμονώδης απόκριση

   • σχηματισμός εξιδρώματος

   • αύξηση ενδοστικής πίεσης

   • στάση του αίματος

   • θρόμβωση

   • οστική νέκρωση

   • καταστροφή φλοιού, υπέγερση περιοστέου

   • διασπορά στα μαλακά μόρια

  • Απεικόνιση:

   • α/α (απαιτείται 30-50% οστική αραίωση):

   • πρώτες 7-10 μέρες – αρνητική

   • > 10 μέρες: υπέγερση περιοστέου, καταστροφή φλοιού, οστεολυτική εστία, περιοστική αντίδραση (μονοστρωματική ή “φλοιού κρεμμυδιού”)

 • Υποξεία: από ένα ως μερικούς μήνες από την αρχική προσβολή

  • Μηχανισμός:

   • επιπλοκή τραυματισμού ή χειρουργίου

   • ατελώς θεραπευμένης οξείας οστεομυελίτιδας

  • Εικόνα:

   • εντοπισμένη οστική προσβολή

   • ενδοστική κοιλότητα με σκληρυντικά όρια “απόστημα Brodie

 • Χρόνια: μήνες έως και έτη μετά την αρχική προσβολή

  • Μηχανισμός:

   • επιπλοκή τραυματισμού ή χειρουργίου

   • ατελώς θεραπευμένης οξείας οστεομυελίτιδας

   • επιλοίμωξη

  • Εικόνα:

   • εκτεταμένη οστική σκλήρυνση

   • Απόλυμα (sequestrum): λόγω οστικής νέκρωσης περιβάλλεται από παχιά περιοστική αντίδραση με σχηματισμό νέου οστού (involucrum-νεκροθήκη)

   • ενδοφλοιώδες συρίγγιο (cloaca): επικοινωνία μεταξύ μυελού και περιοστέου

   • συρίγγιο (sinus): μεταξύ μυελού και δέρματος

  • Απεικόνιση:

   • οστεοσκλήρυνση με παραμόρφωση του σχήματος

   • οστεολυτικές εστίες με κεντρικά σκληρυντικού (νεκρωμένου) οστού (απόλυμα)

 Σηπτική
 αρθρίτιδα

 • Οξεία λοίμωξη μιας ή σπανιότερα περισσότερων αρθρώσεων

 • Μηχανισμός:

  • αιματογενής διασπορά

  • παρακείμενη οστεομυελίτιδα ή λοίμωξη μαλακών μορίων

  • ιατρογενής

  • διαμπερές τραύμα

 Φυματιώδης
 οστεομυελίτιδα
 και αρθρίτιδα

 • 1-3% των ασθενών με ΤΒ

 • Εντόπιση: μονορθρίτιδα ή πολυαρθρίτιδα (10%)

 • Εικόνα σε αρθρίτιδα:

  • πρώιμα χωρίς ευρήματα

  • τριάδα: περιαρθρική οστεοπενία, περιφερικές οστικές διαβρώσεις, στένωση μεσάρθριου διαστήματος

  • ελεύθερα ενδαρθρικά σωμάτια «rice bodies» (νεκρωμένος αρθρικός χόνδρος)

  • ενδαρθρική συλλογή

  • τελικό στάδιο: αγκύλωση

 • Εικόνα σε οστεομυελίτιδα:

  • ελάχιστη περιοστική αντίδραση

  • οίδημα μαλακών μορίων

  • οστεόλυση ± περιοστική αντίδραση

  • απόλυμα (σπάνια)