Αρθροπάθειες από Εναπόθεση Κρυστάλλων 

 

 Ουρική Αρθρίτιδα

 

 • 40-60 ετών

 • Εντόπιση:

  • 90% μονοαρθρική

  • >50% στην 1η μεταταρσοφαλαγγική (ποδάγρα)

  • άλλες: ποδοκνημική, άκρο πόδι, άκρο χέρι-καρπός, αγκώνας, γόνατο

  • “ουρικοί τόφοι” ενδο- ή εξωαρθρικά

  • κρύσταλλοι ουρικού μονονατρίου στο αρθρικό υγρό

 • Εικόνα:

  • άρθρωση ερυθρή, θερμή, διογκωμένη, επώδυνη

  • υποχόνδριες κύστεις ή διαβρώσεις

  • παραμορφώσεις περιαρθρικών οστών

  • αποτιτανώσεις στους τόφους

  • αρθρικός χόνδρος ακέραιος

 

 Αρθροπάθεια
 κρυστάλλων
 Πυροφωσφορικού  
 ασβεστίου (CPPD)

 • Εντόπιση:

 • μετακαρποφαλαγγικές (2-3η συνήθως), ωλένια μοίρα καρπού, έκφυση γαστροκνήμιου τένοντα, ηβική σύμφυση, επιχείλιοι χόνδροι ισχίου.

 • Αποτιτανώσεις στον ινώδη και υαλοειδή χόνδρο

 • Εικόνα:

  • ασυμπτωματική

  • χονδρασβέστωση

 Περιαρθροπάθεια
 κρυστάλλων
 Υδροξυαπατίτη

 • Εντόπιση-Εικόνα:

  • αποτιτανώσεις στους μεγάλους περιαρθρικούς τένοντες (ασβεστοποιός τενοντοπάθεια)