Οροαρνητικές Σπονδυλοαρθροπάθειες

 

 Γενικά

 • Είναι οι εξής: 

  • Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα

  • Αντιδραστική αρθρίτιδα ή Σύνδρομο Reiter’s

  • Ψωριασική αρθρίτιδα

  • Εντεροπαθητική αρθροπάθεια

  • Αδιαφοροποίητες σπονδυλοαρθροπάθειες

 • Χαρακτηριστικά:

  • Απουσία ρευματοειδούς παράγοντα στόν ορό

  • 50-90% παρουσία αντιγόνου HLA-B27

 • Εικόνα:

  • προσβολή ιερολαγονίων αρθρώσεων (σπάνια σε Ρ.Α.)

  • περιφερική ασύμμετρη ολιγοαρθρίτιδα

  • προσβάλουν τις ενθέσεις (πρόσφυση τενόντων, συνδέσμων, αρθρικού θύλακα) (Ρ.Α. προσβολή αρθρικού υμένα)

 Αγκυλοποιητική
 σπονδυλίτιδα

 • Οροαρνητική σπονδυλοαρθροπάθεια

 • Νόσος Bechterew’s ή Marie Strumpell

 • 15-30 ετών πρώτα συμπτώματα

 • 0.03-0.21% στην Ελλάδα

 • Εντόπιση:

  • χρόνια φλεγμονώδης νόσος της Σ.Σ. και των ιερολαγονίων αρθρώσεων

  • ασύμμετρη περιφερική αρθρίτιδα

  • πρώιμες εστίες φλεγμονής κατά τις ενθέσεις στις πρόσθιες-άνω γωνίες των σπονδυλικών σωμάτων. Σε MRI “φωτεινές γωνίες” (shiny corners-Romanus lesion)

  • μεταγενέστερες αλλοιώσεις: διαβρώσεις, συνδεσμόφυτα στις αποφυσιακές και πλευροσπονδυλικές αρθρώσεις και στους συνδέσμους “Bamboo spine”, αγκύλωση

 Ψωριασική 
 αρθρίτιδα

 • Οροαρνητική σπονδυλοαρθροπάθεια

 • 5-30% των ασθενών με ψωρίαση

 • 20-30 ετών δερματική ψωρίαση

 • 30-55 ετών ψωριασική αρθροπάθεια

 • 6/100.000 ετησίως – επιπολασμός 1%

 • 15-20% δερματικές βλάβες προηγούνται

 • Εντόπιση:

  • 30-60% μονοαρθρίτιδα ή ασύμμετρη ολιγοαρθρίτιδα (μια μεγάλη άρθρωση σε συνδυασμό με 1-2 μεσοφαλαγγικές)

  • 15-20% συμμετρική πολυαρθρίτιδα (πηχαιοκαρπικές, εγγύς και άπω μεσοφαλαγγικές, γόνατα, αρθώσεις ποδιών)

  • στα χέρια: άπω και εγγύς (σπάνια) μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις

 • Εικόνα:

  • διαβρωτική αρθρίτιδα

  • περιοστική αντίδραση με οίδημα μαλακών μορίων

  • απουσία περιαρθρικής οστεοπενίας

  • εικόνα “μολυβιού με καπάκι” (pensil-in-cup)

  • παρασπονδυλικά ασύμμετρα συνδεσμόφυτα

  • ασύμμετρη ιερολαγονίτιδα

 Εντεροπαθητική 
 αρθροπάθεια

 • Οροαρνητική σπονδυλοαρθροπάθεια

 • 20% σε φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου (Ελκώδης κολίτιδα, Νόσος Crohn)

 • 75% των ασθενών με σπονδυλίτιδα και ιερολαγονίτιδα παρατηρείται το γονίδιο HLA-Β27.

 • 15-22% περιφερική αρθροπάθεια σε νόσο Crohn

 • Εντόπιση:

  • περιφερικές αρθρώσεις, ιερολαγόνιες αρθρώσεις, σπονδυλική στήλη