Διαφορική Διάγνωση Μυοσκελετικών Παθήσεων

 

Συγγενείς Ανωμαλίες & Δυσπλασίες

 • Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα ή Νόσος Still ή Νεανική Ρευματοειδής ή Νεανική Χρόνια

 • Δυσπλασία Ισχίου

Κακώσεις

 • Κατάγματα

 • Κακώσεις αρθρώσεων

Λοιμώξεις

 • Οστεομυελίτιδα (Οξεία, Υποξεία, Χρόνια)

 • Σηπτική αρθρίτιδα

 • Φυματιώδης οστεομυελίτιδα και αρθρίτιδα (1-3% των ασθενών με ΤΒ)

Παθήσεις αρθρώσεων

 • Εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα

 • Οροαρνητικές σπονδυλο-αρθροπάθειες:

  • Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα

  • Αντιδραστική αρθρίτιδα ή Σύνδρομο Reiter’s

  • Ψωριασική αρθρίτιδα

  • Εντεροπαθητική αρθροπάθεια

  • Αδιαφοροποίητες σπονδυλοαρθροπάθειες

 • Ρευματοειδής αρθρίτιδα

 • Αρθροπάθειες από εναπόθεση κρυστάλλων:

  • Ουρική Αρθρίτιδα

  • Αρθροπάθεια κρυστάλλων Πυροφωσφορικού ασβεστίου (CPPD)

  • Περιαρθροπάθεια κρυστάλλων Υδροξυαπατίτη

 • Νευροπαθητική οστεοαρθροπάθεια ή Νευροπάθεια Charcot’s

Νόσοι Αιμοποιητικού

 • Πολλαπλούν Μυέλωμα

 • Πλασματοκύτωμα

 • Λέμφωμα

Όγκοι Οστών

Οστεογενείς όγκοι

Καλοήθεις

 • Οστέωμα

 • Ενόστωση – Οστική νησίδα

 • Οστεοειδές οστέωμα

 • Οστεοβλάστωμα

Κακοήθεις

Οστεοσάρκωμα

Χονδρογενείς όγκοι

Καλοήθεις

 • Ενχόνδρωμα

 • Οστεοχόνδρωμα (εξόστωση)

 • Χονδροβλάστωμα

 • Χονδρομυξοειδές ίνωμα

Κακοήθεις

 • Χονδροσάρκωμα

Όγκοι συνδετικού ιστού

Καλοήθεις

 • Γιγαντο-κυτταρικός όγκος

Όγκοι Οστικού Μυελού

Κακοήθεις

 • Σάρκωμα Ewing

Αγγειακοί όγκοι

Καλοήθεις

 • Αιμαγγείωμα

 • Επιθηλιοειδές αιμαγγείωμα

Κακοήθεις

 • Αγγειοσάρκωμα

Ογκόμορφες βλάβες οστών

(don’t touch)

 • Ινώδης δυσπλασία

 • Ινώδες έλλειμμα φλοιού & Μη οστεοποιό ίνωμα

 • Απλή κύστη

 • Ανευρυσματική κύστη

 • Ηωσινόφιλο κοκκίωμα

 • Brown tumors ή Οστεοκλαστώματα (Καφεοειδείς Όγκοι)

 • Νόσος Paget’s

Όγκοι & Ογκόμορφες βλάβες Μαλακών μορίων

Ινοϊστιοκυτταρικοί όγκοι

Κακοήθεις

 • Κακόηθες ινώδες ιστιοκύτωμα 
  (24.1% των κακοήθων όγκων των μαλακών μορίων)

Όγκοι λιπώδους ιστού

Καλοήθεις

 • Λίπωμα

Κακοήθεις

 • Λιποσάρκωμα

Αγγειακοί Όγκοι

Καλοήθεις

 • Αιμαγγείωμα

Όγκοι περιφερικών νεύρων

Καλοήθεις

 • Νευριλείμωμα (σβάννωμα)

 • Νευρίνωμα