Φυσιολογικές Τιμές

 

Φυσιολογικές Τιμές Αγγείων Κάτω Άκρου

Αρτηρία

Ταχύτητα (εκ./δευτ.)

Συστολική -Διαστολική

RI

Διάμετρος

(Χιλ.)

Μήκος (εκ.)

 Έξω λαγόνια

119,3 ±21,7

 

 

7,9 ± 1,3

 

 Κοινή μηριαία

114,1 ±24,9

 

0,7 - 1

10,9 ± 1,5

5 - 7

 Κοινή μηριαία φλέβα

 

 

 

7,7 – 13,45

 

 Επιπολής μηριαία
 (κεντρικό τμήμα)

90,8 ±13,6

 

 

6 ± 1,2

 

 Επιπολής μηριαία
 (μέσο τμήμα)

61 – 87

 

 

 

 

 Επιπολής μηριαία
 (περιφερικό τμήμα)

93,6 ±14,1

 

 

5,4 ± 1,1

 

 Επιπολής μηριαία φλέβα 
 (κεντρικό τμήμα)

 

 

 

7,1 ± 1,96

 

 Επιπολής μηριαία φλέβα

 (μέσο τμήμα)

 

 

 

6,41 ±1,72

 

 Επιπολής μηριαία φλέβα 
 (περιφερικό τμήμα)

 

 

 

6,52 ±1,74

 

 Εν τω βάθει μηριαία

49 – 79

 

 

 

 

 Ιγνυακή

55 – 81

 

0,7 – 1,5

5,2 ± 1,1

 

 Ιγνυακή φλέβα

 

 

 

6,8 ± 2,11

 

 Κνημο-περονιαίο στέλεχος

43 – 71

 

 

 

 

 Πρόσθια κνημιαία
 (κεντρικό τμήμα)

33 – 47

 

 

 

 

 Οπίσθια κνημιαία

 (κεντρικό τμήμα)

30 – 56

 

 

 

 

 Περονιαία

 (κεντρικό τμήμα )

32 - 60

 

 

 

 

 Κνημιαίος άξονας

 Ραχιαία του ποδός

15 – 30

 

0,7 – 1,5

 

 

Σημείωση:

  • Η φλεβική διάμετρος μεταβάλλεται με την αναπνοή (αυξάνει με την εισπνοή), ενώ οι ταχύτητες μεταβάλλονται ελάχιστα.

  • Η διάμετρος της άνω μεσεντέριας και σπληνικής φλέβας αυξάνει 50-100% σε βαθιά εισπνοή.