Στένωση - Απόφραξη

 

Χαρακτηριστικά Στένωσης των Περιφερικών Αρτηριών

 

Μεγιστη συστολική ταχύτητα (PSV)

Vs/Vp

Κυματομορφή

Φυσιολογική

70-100 cm/sec

 

Τριφασική

< 50% στένωση

30-100% αύξηση σε σχέση με σχέση κεντρικότερο τμήμα

<2

Τριφασική

> 50% στένωση

> αύξηση σε σχέση με κεντρικότερο τμήμα

≥2

Μονοφασική

Στροβιλώδης

> 75% στένωση

PSV >400 cm/sec

≥4

Μονοφασική

Υψηλή ταχύτητα

Απόφραξη

Προαποφρακτική υψηλή ταχύτητα

Παρουσία παράπλευρων

 

Απουσία ροής

 

Αορτολαγόνια πάθηση

PSV στην CFA ≤ 45 cm/sec

 

Μονοφασική

 

 

Κριτήρια Βαθμού Βαρύτητας Αλλοιώσεων Αρτηριών Κάτω Άκρων

Κατάταξη

Ευρήματα

Φυσιολογικό

 • Τριφασική κυματομορφή

 • Χωρίς διεύρυνση του φάσματος

1-19% ελάττωση της διαμέτρου του αυλού

 • Τριφασική κυματομορφή ΄

 • Ελάχιστη διεύρυνση του φάσματος

 • Μεγιστοσυστολικές ταχύτητες αυξημένες <30% σε σχέση με του αμέσως κεντρικότερου αρτηριακού τμήματος

 • Οι κυματομορφές κεντρικότερα και περιφερικότερα της αλλοίωσης παραμένουν φυσιολογικές

20-49% ελάττωση της διαμέτρου του αυλού

 • Διατήρηση συνήθως της τριφασικής κυματομορφής, μολονότι μπορεί να παρατηρείται ελάττωση της ανάστροφης ροής.

 • Έκδηλη διεύρυνση του φάσματος με πλήρωση του παράθυρου μεταξύ της συστολικής και της βασικής γραμμής

 • Μεγιστοσυστολικές ταχύτητες αυξημένες κατά 30-100% σε σχέση με του αμέσως κεντρικότερου αρτηριακού τμήματος

 • Οι κυματομορφές κεντρικότερα και περιφερικότερα της αλλοίωσης παραμένουν φυσιολογικές

50-99% ελάττωση της διαμέτρου του αυλού

 • Μονοφασική κυματομορφή με εξάλειψη της ανάστροφης ροής και συνεχή ορθόδρομη (πρόσθια) ροή σε όλη τη διάρκεια του καρδιακού κύκλου

 • Εκτεταμένη διεύρυνση του φάσματος

 • Μεγιστοσυστολικές ταχύτητες αυξημένες >100% σε σχέση με του αμέσως κεντρικότερου αρτηριακού τμήματος

 • Οι κυματομορφές περιφερικότερα της αλλοίωσης είναι μονοφασικές, με ελαττωμένες συστολικές ταχύτητες.

Απόφραξη

 • Δεν αναδεικνύεται ροή στο απεικονιζόμενο  αρτηριακό τμήμα

 • Αμέσως πριν την απόφραξη μπορεί να ακούγεται προαποφρακτικός «γδούπος»

 • Οι κυματομορφές περιφερικότερα της αλλοίωσης είναι μονοφασικές, με ελαττωμένες συστολικές ταχύτητες.