Αξιολόγηση Αρτηριών

/album/%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%cf%8e%ce%bd/leg-sfa-jpg/
/album/%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%cf%8e%ce%bd/us-leg-jpg/
/album/%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%cf%8e%ce%bd/%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%87%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%82-jpg/

Αξιολόγηση Αρτηριών

 

Μετρήσεις - Δείκτες για Εκτίμηση Αρτηριών Κάτω Άκρων

Παράμετρος

Τιμή

 Συνολική πίεση σφυρών

 Φυσιολογικά υπερβαίνει την βραχιόνια συστολική πίεση

 Σφυροβραχιόνιος δείκτης
 πίεσης

 Φυσιολογικά > 1 (ΣΒΔ = Συστολική πίεση Σφυρού/Βραχιονίου)

 Συστολική πίεση ψηλά στο
 μηρό (ριζομήριο)

 Φυσιολογικά 30-40 mmHg > βραχιόνια συστολική πίεση

 Δείκτης πίεσης μηρού

 Φυσιολογικά > 1,2

 Διαφορές τμηματικών
 πιέσεων

 Φυσιολογικά < mmHg μεταξύ γειτονικών επιπέδων στο ίδιο κάτω άκρο  
 ή μεταξύ των αντίστοιχων επιπέδων των δύο άκρων

 Συστολική πίεση δακτύλου
 ποδιού

 Φυσιολογικά 80-90% της βραχιόνιας συστολικής πίεσης

 Δοκιμασία άσκησης
 κυλιόμενου τάπητα

 Φυσιολογικά χρονικό διάστημα βάδισης 5 λεπτών χωρίς ανάπτυξη
 συμπτωμάτων ή πτώση της συστολικής πίεσης των σφυρών (2μίλια/
 ώρα, 12% κλίση)