Αξιολόγηση Φλεβών Κάτω Άκρου

 

Αξιολόγηση Φλεβικής Ανεπάρκειας (Valsalva)

Βαθμός

Ροής αίματος

Διάρκεια

Φυσιολογικό

Πλήρης και απότομη διακοπή κατά την Valsalva

--

I

Παλινδρόμηση

1-2 sec

II

Παλινδρόμηση

2-3 sec

III

Έντονα ανάστροφη ροή, που διαρκεί

4-6 sec

IV

Η ανάστροφη ροή διατηρείται σε όλη την διάρκεια της Valsalva

Συνέχεια

 

 

Αξιολόγηση Φλεβικής Παλινδρόμισης

Φλέβα

Χρόνος χωρίς Valsalva

Χρόνος με Valsalva

Επιπολής φλέβες

> 500

> 500

Μηριαίες

< 1000

 

Μείζων σαφηνής

 

> 500

Κοινή μηριαία

 

> 1500

Εν τω βάθει μηριαία

 

> 500

Ιγνυακή

> 1000

Δεν συστήνεται

Κνημιαία

 

Δεν συστήνεται

Εν τω βάθει φλέβες ποδιού

> 500

 

Διατιτρώσες

> 350

 

 

 

Αξιολόγηση Ανεπάρκειας Μείζονος Σαφηνούς

(με βάση την έκταση της ανεπάρκειας)

Επίπεδο I

 Ανεπάρκεια στην σαφηνομηριαία συμβολή και στις δυο πρώτες βαλβίδες
 περιφερικότερα

Επίδεδο II

 Ανεπάρκεια στην σαφηνομηριαία συμβολή και σε όλη την πορεία της
 μείζονος σαφηνούς στον μηρό

Επίπεδο III

 Ανεπάρκεια μέχρι και το γόνατο

Επίπεδο IV

 Ανεπέρκεια σε όλη την πορεία εώς τον σφυρό

 

 

Παλινδρόμηση στη Μείζονα Σαφηνή Φλέβα

(Μέσες Τιμές) Σύμφωνα με την Κλινική Κατάταξη

Παράμετρος

Κλινικό στάδιο

0

1, 2

3

4, 5, 6

 Διάμετρος                          (εκ.)

0,49

0,76

0,82

0,85

 Εμβαδόν διατομής             (εκ2)

0,2

0,56

0,69

0,58

 Όγκος                      (κ.ε./δευτ.)

-

9,9

7,1

8,0

 Μέγιστη ταχύτητα     (εκ./δευτ.)

-

35,95

41,3

21,8

 Χρονική διάρκεια        (δευτ.*)

-

3,8

4,2

4,16

 * Μέτρηση μέχρι τα 8 δευτ.

 

 

Κλινική Ταξινόμηση της Φλεβικής Νόσου

Στάδιο

Συμπτώματα και φυσικά ευρήματα

0

Απουσία ορατών ή ψηλαφητών σημείων φλεβικής νόσου

1

Τηλεαγγειεκτασίες ή ευρυαγγείες

2

Κιρσοί

3

Οίδημα

4

Δερματικές αλλοιώσεις

(υπέρχρωση, έκζεμα, λιποδερματοσκλήρυνση)

5

Δερματικές αλλοιώσεις με επουλωμένο έλκος

6

Δερματικές αλλοιώσεις με ενεργό εξέλκωση

 

 

Εξήγηση της Κλινικής Ταξινόμησης

Στάδιο

Συμπτώματα

Ευρήματα Φυσικής Εξέτασης

0

 • Κανένα
 • Κανένα

1

 • Ήπια διόγκωση
 • Αίσθημα βάρους
 • Φλεβική διάταση
 • Οίδημα ποδοκνημικής < 1εκ.
 • Διατεταμένες επιπολής φλέβες
 • Φυσιολογικό δέρμα

2, 3

 • Μέτρια διόγκωση
 • Αίσθημα βάρους
 • Κιρσοί
 • Οίδημα > 1εκ.
 • Πολλαπλές διατεταμένες φλέβες
 • Ήπια υπέρχρωση
 • Ήπια λιποδερματοσκλήρυνση

4, 5, 6

 • Μεγάλη διόγκωση
 • Πόνος γαστροκνημίας
 • Διαλείπουσα χωλότητα
 • Οίδημα > 2 εκ.
 • Πολλαπλοί κιρσοί
 • Σημαντική υπέρχρωση
 • Βαριά λιποδερματοσκλήρυνση