Χωλότητα Άκρου

 

Διαφορική Διάγνωση Χωλότητας Κάτω Άκρου

 

Αρτηριακή

Φλεβική

Νευρογενής

Χαρακτηριστικά Πόνου:

Συσφιγκτικός, αίσθημα κράμπας

Αίσθημα αυξημένης τάσης

Αίσθημα εκκένωσης ηλεκτρικού ρεύματος

Έναρξη:

Σταδιακά επιδεινούμενη, σταθερή

Σταδιακά επιδεινούμενη, μπορεί να είναι και άμεση

Άμεση, μη συνεχής Καθιστή θέση,

Ανακουφίζεται με:

Ακινησία

Ανύψωση του σκέλους

Κάμψη προς τα εμπρός

Εντοπισμός:

Ομάδες Μυών (γλουτιαίοι, μηριαίοι, γαστροκνημία)

Σε όλο το σκέλος

Δύσκολα εντοπίζεται τοπικά, μπορεί να αντανακλά σε ολόκληρο το σκέλος

Σκέλη που επηρεάζονται

Συνήθως ένα

Συνήθως ένα

Συχνά και τα δύο