Αρτηρίες Κάτω Άκρου

 

Αρτηρίες & Κλάδοι

Αναστομώσεις

Κοινή Μηριαία

Επιπολής επιγάστρια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιπολής περισπώμενη λαγόνια

Έξω αιδοικές

Πρόσθιες οσχεικές ή πρόσθιες χειλικές

Βουβωνικοί κλ.

 

 

Εν τω βάθει Μηριαία

Έσω περισπώμενη του μηρού

Επιπολής κλ.

Θυροειδή

(κλ.Έσω λαγόνια)

Εν τω βάθει

Κάτω γλουτιαία

Έξω περισπώμενη

1η διατιτρώσα

Έξω περισπώμενη

Ανιόντα κλ.

Άνω & κάτω γλουτιαία

Έσω περισπώμενη

Κατιόντα κλ.

Αρθρικούς κλ. ιγνυακής

Διατιτρώσες (3)

Οριζόντιο κλ.

Μεταξύ τους

Ανιόντα κλ.

Κατιόντα κλ.

Επιπολής Μηριαία

Μυικοί κλ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανώτατη αρθρική του γόνατος

Μυικοι κλ.

Αρθρικοί κλ.

Σαφηνή κλ.

Ιγνυακή*

 

 

 

 

 

 

*Ιγνυακή

Αρθρικές του γόνατος (5)

Άνω έσω & έξω,

Μέση

Κάτω έσω & έξω

Γαστροκνημιαίες    (4-5)

 

 

 

 

Πρόσθια κνημιαία

Οπίσθια παλίνδρομη κνημιαία

Πρόσθια παλίνδρομη κνημιαία

Μυικοί κλ.

Πρόσθιες σφυρίτιδες

Πρόσθια έσω & έξω

Οπίσθιες σφυρίτιδες

Ραχιαία του ποδιού

Έσω ταρσιαίες (2-3)

Έσω πελματιαία

Έξω ταρσιαία

 

 

 

 

 

 

 

 

Τοξοειδής

2η ραχιαία μετατάρσια

Ραχιαίες δακτυλικές (2)

3η ραχιαία μετατάρσια

Ραχιαίες δακτυλικές (2)

4η ραχιαία μετατάρσια

Ραχιαίες δακτυλικές (2)

Έξω ραχιαία 5ου δακτύλου

1η ραχιαία μετατάρσια

Ραχιαίες δακτυλικές (2)

Εν τω βάθει πελματιαίος κλ.

Έξω πελματιαία

Οπίσθια κνημιαία

Περονιαίος κλ.

 

 

 

 

 

Περονιαία

Τροφοφόρο περόνης

Διατιτρώντα κλ.

Πρόσθια έξω σφυρίτιδα (κλ. Πρόσθιας κνημιαίας)

Έξω ταρσαία (κλ. Ραχιαία ποδός)

Οπίσθια έξω σφυρίτιδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έξω πτερινικούς κλ.

Τροφοφόρος κνήμης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οπίσθια έσω σφυρίτιδα

Έσω πτερνικοί κλ.

Έσω πελματιαία

Επιπολής κλ.

Εν τω βάθει κλ.

Έξω πελματιαία

Μυικούς κλ.

Έξω πελματιαία 5ου δακτύλου

Πελματιαίο τόξο

 

Ραχιαία ποδός

1η πελματιαία μετατάρσια

Έσω πελματική

 

 

 

 

 

Πελματιαίες δακτυλικές (2)

2η πελματιαία μετατάρσια

Πελματιαίες δακτυλικές (2)

3η πελματιαία μετατάρσια

Πελματιαίες δακτυλικές (2)

4η πελματιαία μετατάρσια

Πελματιαίες δακτυλικές (2)