Φυσιολογικές Τιμές

 

Φυσιολογικές Τιμές Αρτηριών Άνω Άκρου

Αρτηρία

Ταχύτητα (εκ./δευτ.)

Συστολική -Διαστολική

RI

Διάμετρος

(Χιλ.)

Μήκος (εκ.)

 Μασχαλιαία

80 - 120

 

 

 

 

 Βραχιόνιος

75 ± 18

 

 

2,4 – 4,4

 

 Κερκιδική

57 ± 16

 

 

2,8  ± 0,6

 

 Ωλένια

66 ± 27

 

 

2,8  ± 0,6