Αξιολόγηση Αρτηριών

 

Στοιχεία Αξιολόγησης Αρτηριών Άνω Άκρων

 • Οι αποφρακτικές βλάβες έχουν ίδια σημειολογία με των κάτω άκρων

 • Διαφορά συστολικής πίεσης > 20mmHg μεταξύ των δυο βραχιονίων δείχνει ετερόπλευρη κεντρική βλάβη

Εκτίμηση Αρτηριών Αντιβράχιου & Άκρα Χειρός

Δοκιμασία

Μεταβολές

Συμπέρασμα

 Μυική προσπάθεια ή  
 Αναθέρμανση

 • ↑ ροή

 • Συνεχής διαστολική ροή

 •  Φυσιολογική βατότητα

 Συμπίεση κερκιδικής

 • ↑ ροής ωλένιας

 •  Λειτουργικά παλαμιαία τόξα

 • ↓ ροής ωλένιας

 • Παλαμιαία τόξα λιγότερο λειτουργικά (επικρατεί κερκιδική ροή)

 • Απουσία μεταβολής ωλένιας &Διατήρηση της ροής των παλαμιαίων κοινών δακτύλων

 • Μη λειτουργικά παλαμιαία τόξα

 • Η κερκιδική δεν αγγειώνει το χέρι

 • Απουσία μεταβολής ωλένιας & κατάργηση ροής των παλαμιαίων των κοινών δακτύλων

 • Μη λειτουργικά παλαμιαία τόξα

 • Η κερκιδική αγγειώνει μόνη της το χέρι