Εκτίμηση Άκρου προς Δημιουργία Α-Φ Επικοινωνίας

 

Φλέβες

 • Μέσες φλέβες αντιβραχίου

 • Κεφαλική

 • Βασιλική

 • Βάθος

 • Βατότητα

 • Διάμετρος

 • Συνέχεια

 • Ποιότητα παροχής

 • Ύπαρξη ινωδών τμημάτων που δεν διατείνονται με την περίδεση

Αρτηρίες

 • Μασχαλιαία

 • Βραχιόνια

 • Κερκιδική

 • Ωλένια

 • Βατότητα

 • Ασβεστώσεις

 • Ανατομικές παραλλαγές

 •   Η εξέταση πραγματοποιείται υπό σύσφιξη του άκρου

 •    ΑΦΕ: Φίστουλα ή Μόσχευμα