Διαφορική Διάγνωση Αρτηριών Άνω Άκρου

 

Παθολογία Αρτηριών Άνω Άκρου

Βλάβη

Χαρακτηριστικά

Αθηρωμάτωση

Στένωση, απόφραξη

Τραύμα

Διαχωρισμό, Αιμάτωμα

Δυσπλασίες

Αρτηριοφλεβικές

 

Ινομυική

 

Αγγειοδυσπλασίες (ανεύρυσμα)

 • Ελαστορρηξία

 • Νόσος Marfan

 • Σύνδρομο Ehler-Danlos

Αγγειίτιδες

Burger

 • Άντρα καπνιστή, πιο συχνή

 • Αμφοτερόπλευρες βλάβες

 • Αρτηριακές αποφράξεις και επιφανειακές φλεβικές θρομβώσεις

 • Εξέλιξη προς κεντρικότερες αρτηρίες (μηριαίες-λαγόνιες)

 • US απόφραξη περιφερικών και όχι κεντρικών αρτηριών

Horton

 • Προσβολή λαγονίων ή μηριαίων

 • Υποηχογενής τοιχωματική πάχυνση με ομαλή επιμήκη στένωση, απουσία αθηρωματικών βλαβών

 • US αναζητά στην αορτή (ανεύρυσμα, διάσχιση) και σε κλάδους της (στένωση, απόφραξη)

 • ↑ΤΚΕ, διάγνωση βιοψία Ε.κροταφικής

Takayashu

 • Αυτοάνοσο νόσημα, νεαρές γυναίκες

 • Αορτικό τόξο (+κλάδοι), κοιλιακή αορτή, νεφρικές, σπάνια λαγόνιες

 • Πιο συχνά χωλότητα άνω άκρων

 • US υποηχογενή πάχυνση τοιχωμάτων, επιμήκεις στενώσεις και αποφράξεις

 • Σε παλαιά – αρτηριοσκλήρυνση, υποηχογενή, ασβεστώσεις

 • Ανεύρυσμα

Οζώδης περιαρτηρίτιδα

 • Ανεύρυσμα

Φαινόμενο Raynaud

 • Δευτερογενή αίτια

 • Πρέπει να αποκλειστούν εμβολογενείς αθηρωματικές βλάβες αορτολαγονίου άξονα

 • Προσβάλει άνω και κάτω άκρα ταυτόχρονα

 • Ετερόπλευρο, ασύμμετρο, πρόσφατο ή συνοδεύεται από μόνιμα ισαχαιμικά φαινόμενα

Νόσος

Raynaud

 • Ιδιοπαθές, καλοήθους εξέλιξης, με αμφοτερόπλευρες βλάβες

 • Προσβάλει συχνότερα γυναίκες

Κολλαγονώσεις

 • Σκληρόδερμία, Λύκος, Ρευματοειδής πολυαρθρίτιδα, Οζώδης περιαρθρίτιδα, Δερματομυοσίτιδα, Σύνδρομο Reiter, Goujerot-Sjogren

 • Περιφερικές αρτηριακές αποφράξεις (δακτυλικές αρτηρίες και παλαμιαία τόξα)

 • Συνδυάζονται με πλούσια παράπλευρη κυκλοφορία

 • Στο US έκπτωση των δακτυλικών αρτηριών

Σύνδρομο Υποσθέναρος

 • Τραυματισμός ωλένιας από επαναλαμβανόμενα χτυπήματα της παλάμης

 • Απόφραξη ωλένιας και επιπολής παλαμιαίου τόξου, σχηματισμός ανευρύσματος

Χρήση δονητικών μηχανών

 • Απόφραξη δακτυλικών αρτηριών (άπω-φάλαγγες των τριών μεσαίων δακτύλων)

Στενώσεις Μασχαλιαίας

 • Από συνεχείς διατάσεις του αγγείου βλάβη τοιχώματος (καλαθοσφαιριστές)