Αναστομώσεις Αρτηριών Άνω Άκρου

 

Αγγείο

Με

Περισπώμενη ωμοπλατιαία (κλ. μασχαλιαίας)

Εγκάρσια ωμοπλατιαία (κλ.Θυρεοαυχενικού στ. )

Εγκάρσια τραχηλική (κλ.Υποκλειδίου)

Επιπολής παλαμιαίο τόξο

Ωλένια

Επιπολής παλαμιαίου κλ. κερκιδικής

Εν τω βάθει παλαμιαίο τόξο

Κερκιδική

Εν τω βάθει παλαμιαίους κλ ωλένιας