Αρτηρίες Άνω Άκρου

 

Αρτηρίες & Κλάδοι

Αναστομώσεις

Μασχαλιαία

Ανώτατη θωρακική

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακρωμιοθωρακική

Πλάγια θωρακική

Υποπλάτια

Θωρακο-ραχιαία

Περισπώμενη ωμοπλατιαία

Εγκάρσια ωμοπλατιαία (κλ.Θυρεοαυχενικού)

Εγκάρσια τραχηλική

(κλ.Υποκλειδίου)

Πρόσθια περισπώμενη βραχιόνια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οπίσθια περισπώμενη βραχιόνια

Βραχιόνια

Μυικοί κλάδοι

Εν τω βάθει βραχιόνια

Μέση παράπλευρη

Κερκιδική παράπλευρη

Άνω ωλένια παράπλευρη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάτω ωλένια παράπλευρη

Επιπολής αρτηρία κατ’αγκώνα καμπής

Κερκιδική

Παλίνδρομη κερκιδική

Μυϊκοί κλάδοι

Παλαμιαίος καρπικός κλ.

Επιπολής παλαμιαίος κλ.

Ραχιαίος καρπικός κλ.

Ραχιαία του αντίχειρα

Πρώτη ραχιαία μετακάρπια

Ραχιαία δακτυλική 1ου

δακτύλου

Ραχιαία δακτυλική 2ου

δακτύλου

Ωλένια

Παλίνδρομες ωλένιες

Πρόσθια & οπίσθια

Κοινή μεσόστεα

Παλαμιαία (πρόσθια) μεσόστεα

Αρτ. μέσου νέυρου

Ραχιαία (οπίσθια) μεσόστεα

Παλίνδρομη μεσόστεα

Ραχιαίος καρπικός κλ.

 

 

 

 

 

 

Παλμιαίος καρπικός κλ.

Εν τω βάθει παλμιαίος κλ.