Αγγειακή Φλεβική Δυσπλασία (18.02.2013)

 

Ιστορικό: Άρρεν 6 ετών με χρόνιο ιστορικό ευπίεστης και ανώδυνης διόγκωσης στη δεξιά βουβωνική χώρα.

 

Απάντηση: Αγγειακή Φλεβική Δυσπλασία

 

Μια παρουσίαση που βρήκα ενδιαφέρουσα: Pediatric vascular anomalies.pdf (3,1 MB)

Φωτογκαλερί: 2013.02.18

/album/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%cf%81%ce%af%3a-2013-02-18/obl-01-spir-jpg/
/album/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%cf%81%ce%af%3a-2013-02-18/obl-02-spir-jpg/
/album/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%cf%81%ce%af%3a-2013-02-18/obl-03-spir-mip-jpg/
/album/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%cf%81%ce%af%3a-2013-02-18/obl-04-dynam-mip-jpg/
/album/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%cf%81%ce%af%3a-2013-02-18/tr-01-t1-jpg/
/album/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%cf%81%ce%af%3a-2013-02-18/tr-02-t2-jpg/
/album/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%cf%81%ce%af%3a-2013-02-18/tr-03-spir-jpg/
/album/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%cf%81%ce%af%3a-2013-02-18/tr-04-dynam-delay-jpg/

Συζήτηση

Δεν βρέθηκαν σχόλια.